Amatormusikklivet

info
I kategorien vi har kalt Amatørmusikklivet vil du finne omtaler og nyheter som vedrører bl.a. korps og storband, kor og musikkskoler. Benevnelsen "amatør" viser her til at utøverne ikke nødvendigvis har sitt levebrød av musikken - samme hvor profesjonelt det musikalske nivået måtte være. Under finner du ellers noen pekere til enkelte sentrale organisasjoner innen Amatørmusikklivet.

Norges Korforbund
Nettportal for Korforbundet
Norges Musikkorpsforbund
Norsk Skoleorkesterforbund
Norsk Barne- og Ungdomskorforbund
NASOL - Norske Symfoniorkestres Landsforbund
Norsk Musikkråd - paraplyorganisasjon for fritidsmusikken

The newest stories:

A Finger in Every Pie 26.09.2002

"Live music for all" has always been its goal. After 29 years, NorConcert is still alive and kicking, in Norway and abroad. Mer...


Komponistkonkurranse for brass 06.08.2002

Det er i forbindelse med Ung Nordisk Musikk-festival i Reykjavik i 2002 utlyst en konkurranse etter initiativ fra finske brassmusikeres forbund. Kriterier for å delta er at komponisten er under 30 år og har sitt virke/studerer i Norden. Mer...


New acquisitions from the National Library (sheet music)

MIC-pages is managed by Aslak Oppebøen
Tel: +47 90175338 · aslak@musicnorway.no