Politikk

info
Her er det vårt håp at så mange som mulig vil gripe sjansen til å ytre seg om det som ligger dem på hjertet. Innlegg skal signeres med fullt navn, og gjerne også navn på den organisasjon du eventuelt tilhører. Vi vil gjerne ha så mye kontaktinformasjon som mulig (adresse, epost, web, telefon, fax etc.).

Det er også mulig å svare på eldre innspill: både for å imøtegå påstander, korrigere synspunkter - eller erklære seg hjertens enig. Det er vårt ønske at våre lesere og brukere i størst mulig grad skal betrakte disse sidene som sine egne, slik at vi kan få en kontinuerlig og frisk debatt om det som rører seg i musikk-Norge. Send en e-post til ballade@mic.no.

Kulturdepartementet
UD - Kultur

New acquisitions from the National Library (sheet music)

MIC-pages is managed by Aslak Oppebøen
Tel: +47 90175338 · aslak@musicnorway.no