Listen to Norway
c/o Norwegian Music Information Centre
Tollbugt. 28
N-0157 OSLO
Norway

tel +47 2242 9090
fax +47 2242 9091
ltn@mic.no

Arvid Skancke-Knutsen, Redaktør
Aslak Oppebøen, Prosjektansvarlig, idé og webdesign
Øyvind Holen, Journalist
Hilde Holbæk-Hanssen, Ansvarlig utgiver (konstituert)

Takk til:
Norsk Kulturråd for økonomisk støtte hjemmeside
Kulturnett Norge for oppstartsstøtte hjemmeside
Harald, Pål og Geir for systemutvikling i særklasse
Månelyst v/Junie for logo og gode råd hjemmeside
Ballade AS for lån av navn

Arvid Skancke-Knutsen
redaktøren

Les artkler om ballade her.