Berge, Håkon

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Håkon Berge

Håkon Berge ble født 22. april 1954 i Stavanger. Han tok instrumentalstudiet ved Rogaland Musikkonservatorium i årene 1978-81. Deretter studerte han komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, hvor han fikk sitt diplom i 1986.

Berge er best kjent for sitt arbeid med scenemusikk. Allerede som 20-åring ble han innlemmet i det dynamiske teamet rundt Kjetil Bang-Hansen, som på 70- og 80-tallet hadde Rogaland teater, Den Nationale Scene og Nationaltheatret som virkefelt. Av hans arbeider fra denne perioden ble musikken til Peer Gynt-forestillingen ved Rogaland teater i 1978 spesielt lagt merke til. Som freelancer har Berge fungert som musikksjef, komponist og dirigent ved alle de større institutsjonsteatrene i Norge og har skrevet musikk til over 70 oppsetninger.

I 1987-88 deltok Berge i produksjonsteamet bak "VOX", en serie fjernsynsprogrammer som tok for seg sentrale temaer i norsk musikkliv. I tillegg til musikken og de musikkpolitiske spørsmål man tok opp vakte programmene oppmerksomhet p.g.a. eksperimentell bruk av TV-mediet. To av programmene, et om komponisten Olav Anton Thommessen og et om musikk og elektronikk, ble nominert til Amanda-prisen. Et annet, som dreide seg om lyd og lydmiljø, vant en pris ved Kortfilmfestivalen i Trondheim i 1987.

Håkon Berges teaterbakgrunn og erfaring med TV-produksjoner førte til fjernsynsoperaen "Gagarin" i 1991. Operaens idé er tett knyttet til fjernsysmediet. Utgangspunktet er en av de første store internasjonale fjernsynsbegivenheter i Norge; kosmonauten Jurij Gagarins første tur i verdensrommet. Parallelt med romferden følger stykket Gagarins siste, tragiske flytur, bilder fra hans barndom og filmklipp fra hans liv. Operaen ble godt mottatt og man merket seg spesielt Berges evne til å tilpasse seg det visuelle medium. Denne produksjonen oppnådde nok en Amanda-nominasjon i kategorien TV-drama.

Håkon Berge har, i tillegg til sitt omfattende arbeid med teater, mottatt bestillinger fra Norsk Komponistforening, Den Norske Forfatterforening, Ultima-festivalen, NRK og Den Norske Opera.

Håkon Berge var formann i Norsk Komponistforening i perioden 1991-1997. Han har vært styremedlem i og er nå styreformann TONO.

NMI 2002
-
Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten