Sønstevold, Maj

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Maj Sønstevold

Maj Sønstevold er født i Solefteå i Sverige i 1917. Hun studerte klaver med Sven Brandel og Gotfrid Boon i Stockholm, og jazz, improvisasjon og komposisjon med Billy Mayerl i London. Gjennom sitt ekteskap med komponisten Gunnar Sønstevold gjorde hun i 1945 nordmann av seg og har siden hatt sitt virke her som komponist og pedagog. I meget voksen alder dro hun med mann og to barn til Wien for at hele familien skulle studere ved Musikkakademiet. Der hadde hun Hanns Jelinek og Karl Schiske som lærere. I 1966 avla hun diplomeksamen i komposisjon og gjennomførte også Akademisches Hauptseminar.

Maj Sønstevold er en usedvanlig allsidig komponist, og hun kjennetegnes ved sine store kunnskaper om forskjellige stilarter. Hennes verker omfatter nær sagt alle stiler fra antikk til vårt århundres former som jazz, light music, tolvtoneteknikk og mer avantgardistiske former. En årsak til denne bredden kan være at hun har vært en meget benyttet komponist til teater, film, radio og fjernsyn, - hun har medvirket til over 50 ulike dramatiske produksjoner (11 av disse i samarbeid med sin mann) hvor de ulike stilarter har kledd handlingen.

Ellers omfatter hennes verkliste orkesterverker, kammer-musikk, sanger, viser, korverk og verker for soloinstru-menter (især for piano og harpe). Også i disse frittstående komposisjonene varierer hennes musikalske stil. Her finnes ren underholdningsmusikk og verk hvor det er benyttet nyere komposisjonsteknikker. Av hennes orkesterverker kan nevnes Den gamle majors forunderligedrømme, Sørlandssommer og Festouverture. Neun Haiku for altstemme, fløyte og harpe, - komponert i temmelig streng tolvtonestil, fremhever seg blant hennes kammermusikk som et meget vakkert verk. Et klaververk som er karakteristisk for Maj Sønstevolds allsidighet er 11 Polytonaleblues.

Maj Sønstevolds pedagogiske virke er også viktig å komme inn på. I årene 1971- 1985 var hun ansatt ved Institutt for Musikkvitendskap ved universitetet i Oslo, hvor hun har undervist i besifringsspill, instrumentasjon, kontrapunkt, partiturlesning, jazz, dramatisk musikk og repertoar-kunnskap. I den samme tiden var hun også ansatt som musikklærer i Norsk Rikskringkasting i tilknytning til utdannelsen av programingeniører og teknikere. Sammen med sin mann startet hun i 1974 Maj og Gunnar Sønstevold Musikkinstitutt i Rakkstad i Østfold, en skole som nå er overtatt av lokale myndigheter.

Maj Sønstevold døde i 1996.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten