Brustad, Bjarne

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Bjarne Brustad

Bjarne Brustad ble født 4. mars 1895 i Oslo. Han fikk sin første musikkutdannelse ved Musikkonservatoriet i Oslo 1907-12 med Gustav F. Lange som lærer i fiolin og teori. I årene 1913-14 studerte han i Berlin, og debuterte som fiolinist i Oslo 1914. Han fortsatte så fiolinstudiene i Berlin med Carl Flesch og hadde flere studiereiser til andre hovedsteder i Europa.

I 1918 ble han ansatt som konsertmester ved Symfoniorkesteret i Stavanger og fra 1919 var han knyttet til "Filharmonien", først som fiolinist og fra 1928-44 som solobratsjist.

Brustad var også en skattet lærer i fiolin og komposisjon, og var i årene 1937-61 hovedlærer i instrumentasjon og komposisjon ved Musikkonservatoriet i Oslo. Han har således hatt stor betydning for en hel generasjon norske komponister.

Som komponist debuterte Brustad i 1924, og har siden vært å regne blant de mest betydelige norske komponister i vårt århundre. Han hadde alltid et våkent øye for strømninger i det internasjonale musikkliv, og han var en de første her til lands som ble påvirket av impresjonismen. I 1930-åra ble han mer preget av et nasjonalt tonespråk og av neoklassisistiske strømninger, for så omkring 1950 å radikalisere sitt tonespråk. Han var til tider svært eksperimentell i sine komposisjoner med en radikal bruk av fritonalitet og dissonerende klangeffekter. Fra midten av 60-tallet kom det en reaksjon på dette, og i sine senere verker komponerte han i en enkel musikantisk stil.

I all sin produksjon viser Brustad musikerens inngående instrument- kunnskap og en utviklet sans for raffinert instrumentasjon. Brustad var først og fremst symfoniker, og sentralt i hans produksjon står hans 9 symfonier og 4 fiolinkonserter. Nevnes bør også operaen "Atlantis"(1945), som ennå ikke er framført, og en mengde kammer- og vokalmusikk. Bjarne Brustad døde i 1978.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten