Åsmund Feidje fikk en EDVARD

Åsmund Feidjes musikk til radioteatrets oppsetting av "Keiser og galileer" ble onsdag 1. september tildelt EDVARD-prisen 2004 i kategorien "Musikk til annen kunstart". Nationaltheatrets kapellmester, Per Christian Revholt, overrakte prisen på 40.000 kroner til Feidje etter en forestilling på hovedscenen ved årets Ibsen-festival. Øvrige nominerte i denne EDVARD-kategorien var filmkomponist John Erik Kaada og teaterkomponist Gisle Kverndokk.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Åsmund Feidje

Av Arvid Skancke-Knutsen

For 2004 består hovedjuryen i EDVARD-prisen av følgende personer: Philip Kruse (NMFF - leder, formann for fagutvalget for vokalmusikk; Alfred Janson (NKF - ditto for Musikk til annen kunstart), Ingrid Kindem (NOPA - Populærmusikk), Magnar Åm(NKF)- samtidsmusikk) og Idar Lind (NOPA - tekst til musikk).

Det er denne hovedjuryen, som altså består av de enkelte fagjuryenes formenn, som til sist velger ut vinnerne av TONOs EDVARD-priser, etter at nominasjonene fra fagutvalgene er klare.

I år gikk "Musikk til annen kunstart"-prisen til Åsmund Fedjke. Juryen har i anledning av gårsdagens utdeling skrevet denne vurderingen av Feidjes musikk:

"Keiser og galileer"er resultatet av et tett og mangeårig samarbeid mellom dramaturgen Carl Henrik Grøndahl, instruktøren Steinar Berthelsen, lyddesigneren Arne Barca og komponisten Åsmund Feidje. De ha utviklet et nivå for radioteaterproduksjon som gjør det til et selvstendig kunstnerisk uttrykk, frittstående fra alle andre, samtidig som det ivaretar tradisjonell historiefortelling. Resultatet er i dette tilfellet bemerkelsesverdig. "Keiser og Galileer" er en svært stor produksjon, men spenning og intensitet holdes oppe over lange strekk av gangen. Musikken bidrar vesentlig til dette ved at den både støtter historien, og er en motspiller til den. Den har et særpreg, selv om den er mangfoldig og antar mange former. Av og til som en del av kontentum, av og til som rene orkesterpartier - og av og til som klangbunn for replikker. Dermed blir replikkene nærmest endel av det musikalske uttrykket og veves inn i det på en besnærende måte. Resultatet blir dramatikk eller musikkdramatikk av høyeste klasse."

De øvrige nomminerte i denne klassen var som nevnt John Erik Kaada for filmmusikken til "7. himmel", samt Gisle Kverndokk for musikken til musikalen "Frendelaus" på Det Norske Teatret. Interesserte kan lese mer om disse verkene på denne undersiden hos TONO.no.

Årets øvrige EDVARD-priser har så langt gått til Even "Magnet" Johansen i klassen for Populærmusikk, og Lars Petter Hagen i klassen for Samtidsmusikk. De to vant sine utmerkelser for henholdsvis stykkene "The Day We Lerft Town" og ""Passage - silence and light triptych".

Hvert år deles det ut seks EDVARD-priser. Prisen tilfaller opphavsmannen til "fremragende verk som er urfremført i foregående kalenderår". Hver pris er på 40.000 kroner, samt et eksemplar av EDVARD-trofeet, designet av Bruno Oldani. TONO ønsker med denne prisen å bidra til å øke oppmerksomheten rundt nyskrevet norsk musikk og tekst, samt å sette fokus på TONOs egen virksomhet.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om kunstmusikk

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten