Åndsverkloven: Ran ved høylys dag?

Lørdag 4. juni ble den nye åndsverkloven ble vedtatt, til høylydte protester fra regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre. Store deler av musikkbransjen har også reagert sterkt på loven, som de mener vil gi musikere og opphavsmenn langt dårligere beskyttelse i forhold til bruk av deres åndsverk. Bjørn Eidsvåg er en av flere artister som har støttet en protestannonse til Stortinget, signert rettighetsorganisasjonene Norwaco, Kopinor, TONO og BONO. Til Aftenposten betegnet Eidsvåg loven som "et rent tyveri av opphavsrett". Men opposisjonspartiene, som har fått vedtatt sin versjon av loven, er ikke enige: De mener den nye loven gir opphavsmenn like god beskyttelse som regreringspartienes forslag ville gjort.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Bjørn Eidsvåg

Av Knut Steen

Den kontroversielle EU-tilpassede åndsverkloven så lenge ut til å bli mer restriktiv enn loven som har vært gjeldende så langt. Musikkbransjen har omtalt loven som en sikring mot digitalt tyveri på internett, og mange opphavsmenn og rettighetsorganisasjoner så frem til et lovverk som i større grad beskyttet deres interesser. Slik tilsvarende lover gjør i Sverige, Danmark, Tyskland – og ikke minst USA.

MP3-loven

Et sted på veien fikk loven klengenavnet MP3-loven – og en opphetet debatt begynte å ta form. Medienes hovedfokus var på kopiering av CD-plater til MP3-formatet, og andre viktige momenter ble så godt som ignorert.

”MP3-loven” har trolig mye av skylden for at opposisjonspolitikerne tok kraftig tak i denne saken, og lyttet nøye til forbrukerorganisasjonene, politiet, forbrukerrådet, ungdommen og en rekke forskere. Fra folkeopinionen var dommen klar: Man kan ikke ha en lov som hindrer kopiering av lovlig kjøpte plater til MP3.

Ballen fortsatte å rulle. Resultatet ble at den loven som sist helg ble vedtatt av Stortinget, ligger langt fra regjeringens eget forslag. Slikt blir det bråk av.

Gratis bruk av åndsverk?

Stridens eple var et avsnitt som ble tolket til at det offentlige, undervisningsinstitusjoner og media fritt skal kunne kopiere filmer, bilder, musikk og annet åndsverk fra internett - uten å spørre og betale.

Sterke krefter i musikklivet reagerte med avsky, og ord som ”tyveri”, ”vanvidd” og ran ved høylys dag” gikk igjen. Bjørn Eidsvåg var en av gallionsfigurene i protesten. Til Aftenposten sa han:

”Vi er veldig opprørt over det rød-grønne alternativet. De har snakket om en kulturmilliard, men dette er det første de gjør! Dette er et rent tyveri av opphavsrett. Det er svært underlig at Norge er det landet i Europa som skal tynne ut denne loven”.

I ettertid har Eidsvåg innrømmet at han ikke hadde lest hele loven så nøye, men at han valgte å støtte seg til og stole på de organisasjonene som til daglig beskytter hans rettigheter som artist.

Sterke protester

Den kanskje sterkeste protesten kom fra rettighetsorganisasjonene Kopinor, TONO, BONO og Norwaco. I en felles front mot det rød-grønne regjeringsalternativet forfattet de en protest, som ble satt inn i annonseform i flere av landets aviser. Professor i rettsinformatikk Jon Bing førte protesten i pennen.

Foreningen for Norske Plateselskaper (FONO) varslet til og med at de ville oppfordre alle sine medlemmer til å boikotte 100-årsmarkeringen i protest mot den nye loven. Det kom også sterke signaler på at EU-systemet aldri i livet ville godta den norske versjonen av loven.

Opposisjonen: Benekter frislipp av åndsverk

Opposisjonspartiene, som hadde stått for utformingen av den nye loven, kom raskt på banen med sine innvendinger. I en uttalelse fra Arbeiderpartiet, sosialistisk Venstreparti Fremskrittspartiet og Senterpartiet, ble regjeringspartiene oppfordret til å slutte med å ” spre regelrette usannheter”:

”Ingen steder i innstillingen går det fram at det skulle være fritt fram å benytte seg av åndsverk som er lagt ut på internett. Flertallet går tvert i mot inn for at ulovlig utlagt musikk, bøker m.m. ikke lovlig kan lastes ned og brukes verken av privatpersoner eller det offentlige. Både privatpersoner og offentlige institusjoner må betale for bruk og kjøp av åndsverk med mindre dette er lovlig lagt ut til fri ikke-kommersiell bruk.”

Hva står det egentlig i loven?

APs Trond Giske har siden brukt mye tid på å overbevise rettighetshaverorganisasjonene om at de ikke har noe å frykte fra den nye loven, både i pressen og på Stortinget.

Dermed var en ny debatt i gang: Hva står det egentlig i loven, og skal man legge vekt på uttalelser i Stortinget i forhold til hvordan loven skal brukes?

Avdelingsdirektør i Kopinor, Hans Petter Fuglerud, er bekymret for hvordan loven kommer til å fungere i praksis. Til Dagsavisen uttalte han tidligere denne uken:

– Det er veldig sjeldent at man tyr til stortingsdebatten for å tolke en lov. Så uansett debatten i Stortinget lørdag eller ei, blir det veldig uklare lovmotiver. Og alt må være på plass før vi vurderer hva vi skal gjøre. Fuglerud er redd for at den uklare loven vil medføre mange lange dager i norske rettssaler:

– Stortinget har lagt til grunn en forståelse av hva som er rettstilstanden, men i siste instans er det domstolene som skal vurdere dette. Kopinor har ikke hatt behov for å gå i retten tidligere, vi har løst alt gjennom forhandlinger. Slik hadde vi hatt lyst til å fortsette, siden domstoler er en tidkrevende og kostbar vei både for forbrukere og oss, sa Fuglerud til Dagsavisen.

Høyre: Vil sende loven tilbake

Høyres Olemic Thommessen mener også at loven er uklar og dårlig. I følge Dagsavisen vil han nå be Lagtinget sende loven tilbake til Stortinget, for en ny behandling. Den fremgansmåten er så uvanlig at verken Thommessen eller Stortingets arkiv husker når tilsvarende skjedde sist. Det skal uansett mye til for at loven blir sendt til ny behandling – opposisjonen har nemlig det samme flertallet i Lagtinget som i Odelstinget.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om politikk & debatt

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten