Kjell Mørk Karlsen fyller 60 år

Lørdag 31. mars fyller Kjell Mørk Karlsen 60 år. Komponisten har en omfattende produksjon med særlig vekt på kirkelig bruksmusikk for kor, solister, instrumenter og orgel. Denne påsken får han fremført to av sine pasjoner, basert på evangeliene etter Lukas og Johannes.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Kjell Mørk Karlsen (Foto: MIC/Guri Dahl)

Kjell Mørk Karlsen, født i Oslo 31.03.1947, har en allsidig musikalsk bakgrunn. Ved Musikkonservatoriet i Oslo avla han organist- og kantoreksamen i 1968 og orkestermusikereksamen med obo som hovedinstrument i 1969. Videre hadde han diplomkonsert som blokkfløytist i 1972. Senere har Mørk Karlsen studert orgelspill i København med Finn Viderø og komposisjon i Helsingfors med Joonas Kokkonen.

Yrkesutøveren Kjell Mørk Karlsen er like mangfoldig som musikkstudenten av samme navn. I dag er det komponistvirksomheten som gir størst plass i Mørk Karlsens liv, men hans tidligere musikerkarriere omfatter alt fra oboist i Den Norske Operas Orkester til en hyppig benyttet musiker på tasteinstrumenter i forskjellige orkestre og ensembler. Mørk Karlsen har i mange år også stått sentralt som utøvende kirkemusiker, bl.a. som domorganist i Tønsberg og Stavanger, og i denne tjenesten har han vært aktiv som orgelutøver, korleder og oratoriedirigent.

Mørk Karlsen har vært svært opptatt av musikk fra middelalder, renessanse og barokk, og i 1969 stiftet han ensemblet Oslo Pro Musica Antiqua som han ledet frem til 1974. Han har også vært knyttet til Musica Sacra- bevegelsen, der målsettingen har vært å fornye interessen for liturgien og den tidlige kirkemusikken, samtidig som en var opptatt av neoklassisk tysk kirkemusikk.

Dette var en viktig erfaringsgrunn for Mørk Karlsens virksomhet som komponist. Stilistisk kan vi oppleve en klar utvikling i hans musikk. De tidlige verkene er preget av en kirkelig liturgisk-musikalsk tradisjonstilknytning, mens etter hvert endres verkenes tonalitetsfølelse og dissonansbehandling, noe som bringer ham nærmere strømninger i vår egen tid, uten at han gir avkall på tradisjonelle musikalske elementer. Etter et viktig studieår i 1983-84 hos den finske komponisten Joonas Kokkonen er det etter hvert symfonikeren Mørk Karlsen som trer frem med en rekke symfonier og oratorier av stort format. Nevnes bør også Mørk Karlsens sonater og strykekvartetter som viser hans forkjærlighet for klassiske kammermusikkformer.

Ved siden av profanmusikken har Mørk Karlsen en omfattende produksjon av kirkelig bruksmusikk for kor, solister, instrumenter og orgel - som for eksempel samlingen Laudate Dominum som inneholder 100 kormotetter til alle kirkeårets søndager. Men han har også vært opptatt av å videreføre og fornye kirkemusikkformer av større format. Nevnes kan her det symfoniske oratoriet Lilja fra 1987, Johannespasjonen fra 1991, Sinfonia da Requiem (Symfoni nr. 2) fra 1995 og St. Hallvards litani fra 2000.

"Lukaspasjonen" urfremføres lørdag 31. mars kl 13.00 i Asker kirke.
Verket fremføres også i Uranienborg kirke, søndag 1. april kl 19.30. Det fremføres av Oslo Domkor under ledelse av Magne Draagen.
Samme dag fremføres Johannespasjonen, kl.19.00 i Årstad kirke i Bergen. Årstad kirkekor står bak konserten, ledet av sin dirigent Knut Christian Jansson.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om kunstmusikk

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten