Utenriksdepartementet - øker reisestøtten

Utenriksdepartementet har økt den økonomiske rammen til UD/MICs reisestøtteordning for profesjonelle norske musikeres konserter i utlandet til 2 millioner kroner.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Fly (SAS)

Den tidligere summen var 1.6 millioner. Den nye summen på 2 millioner gjelder for 2008.

Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk.

Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre og administreres av MIC.

Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål er å legge forholdene til rette for internasjonaliseringen av norsk kulturliv og bl.a. bidra til at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarena.

Det inngår i Utenriksdepartementets strategi å samarbeide nært med fagmiljøet. MICs rolle innen informasjon og profilering av norsk musikkliv i inn- og utland, gjør senteret til en naturlig samarbeidspartner for Utenriksdepartementet, og delegering av reisestøtteordningen til MIC er et ledd i dette samarbeidet.

Tilskuddsordningens formål:

Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk.

Ordningen omfatter alle sjangre.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2008.

Dette i følge en melding fra MIC/UD

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om bransjen

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten