Kristian Meisingset er avtroppende kulturredaktør i Minerva og en av forfatterne bak boken Kultur for kulturens skyld.

- Legg ned symfoniorkestre og knutepunktordningen

Det sosialdemokratiske prinsippet om at «alt skal ut til alle» er illusorisk og naivt, mener Kristian Meisingset.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Forfatterne Kristian Meisingset, Aase Marthe J. Horringmo, og Anna Katharina Fonn Matre, kommer med krass kritikk av den sosialdemokratiske kulturpolitikken i boken Skisse til en liberal kulturpolitikk - kultur for kulturens skyld.

Boken, gitt ut av den liberale tenketanken Civita, foreslår 58 konkrete tiltak til politiske endringer – blant dem å legge ned flere kulturordninger, flytte makten fra statlig til regionalt og lokalt nivå, og få inn mer private penger i kulturen.

Hittil har NRK har fått gjennomgå på Dagbladets debattsider, Den kulturelle skolesekken har blitt kritisert på NRK Ytring, og kunstnerisk kvalitet versus publikumsutvikling har blitt behandlet i Dagsavisen.


Les også: - Publikum tar over for kunsten


- Konservativt og lite nyskapende
Men heller ikke symfoniorkestrene eller festivalene slipper unna. Forfatterne foreslår også å kutte antallet symfoniorkestre, og å legge ned knutepunktordningen for festivaler.

- Hvorfor skal man redusere antallet symfoniorkestre?

- Vårt generelle utgangspunkt er en kritikk mot nasjonalt forstenede kulturstøtteordninger. Det er verdt å stille spørsmålstegn ved hvor mange symfoniorkestre vi faktisk trenger. Sjangeren er i seg selv konservativ og lite nyskapende, og for å gjøre den mer relevant og av høyere kunstnerisk kvalitet, kan det være en god idé å satse på færre orkestre, sier Kristian Meisingset.


Følg Ballade på Facebook


Forfatterne foreslår å fullfinansiere et mindre antall symfoniorkestre, i samspill med lokale og regionale nivåer, for at de skal ha anledning til å ta høyere kunstnerisk risiko og sette opp flere nye verk.

- Det sosialdemokratiske prinsippet om at «alt skal ut til alle» er illusorisk og naivt. I praksis er mye av den statlige støtten til symfoniorkestrene en heftig subsidiering av overklassens kulturinteresser. Det er problematisk. Men ved å flytte makten fra det statlige til det regionale og lokale må kulturen skape en egen legitimitet i lokalsamfunnet, og det kan være en fordel, sier han.


Les også: 33 millioner mer til symfoniorkestrene i 2012


Konkurransevridende
Også knutepunktordningen mener Meisingset at bør legges ned.

- Hovedårsaken er at den er konkurransevridende. Dessuten er den basert på en helt fjern tenkning om at alle festivaler er ett fellesskap med ett felles mål, nemlig at alle skal bli gode. Man har naive forventninger om at knutepunktfestivalene skal bidra til for eksempel kompetanseheving i andre festivaler i sin sjanger, og ignorerer at disse festivalene faktisk konkurrerer i samme marked. Hvis en festival trenger kompetanseheving, så bør de heller kunne kjøpe det, sier Meisingset.

Han mener tilskuddene bør komme mer fra regionalt enn statlig hold.

- Men for eksempel Olavsfestdagene i Trondheim og Festspillene i Bergen er festivaler med høy kunstnerisk kvalitet og høy popularitet. Hadde de kunnet bli så solide festivaler uten store statlige tilskudd?

- Det er et godt spørsmål. Det er klart vi må ha midler som støtter kultur av høy kvalitet. Men alle må konkurrere på likefot. Det kan ikke være sånn at staten stadig favoriserer noen få, sier Meisingset.


Les også: Olavsfestdagene: Kulturelt kraftsentrum eller statsstøtta kunkurransevrider?


Kunstige skiller?
- Dere får kritikk blant annet for å skape kunstige skillelinjer mellom kvalitet og kvantitet. Er det ikke litt for enkelt bare å slå fast at det ikke går an å ha begge deler?

- For alle som driver med kultur er det helt åpenbart at det er en motsetning i å satse på kulturell kvalitet eller popularitet. Det er klart at eksperimentell, nyskapende, smal kultur ikke når ut til mange. Jeg synes det er utrolig interessant at så mange kjøper retorikken om at kvalitet og popularitet ikke er motsetninger. Jeg tror mange er redde for å kritisere dette høyt, fordi de er redde for å miste penger, sier Meisingset.


Følg Ballade på Twitter


- Men en stor institusjon, som Operaen, har jo mulighet til å gjøre begge deler. De kan ha noe nyskapende på scenen en kveld, og noe folkelig på taket en annen?

- Ja, men da konkurrerer det offentlige med det private, og det er helt tullete. De offentlig støttede institusjonene må heller få muligheten til å satse på den marginale kunsten, den som det private ikke tilbyr. Men det er det, på grunn av presset om «å nå ut til alle», liten mulighet og vilje til. Opera er et kulturelitefenomen, og det bør få lov til å være. Hvis de skal ta på alvor at de virkelig skal ut til alle, så må de programmere for alle, og da blir det bare blockbustertenkning. Det er en motsetning der som jeg tror skaper mye frustrasjon, også i de kunstneriske miljøene.


Les også: Opplevelsessenteret i Bjørvika


Slapp debatt
Meisingset understreker at forfatterne ikke er kulturfiendtlige.

- Vi mener at man bør legge ned knutepunktordningen fordi konkurransevridningen gjør at kulturen som helhet sviktes. Og å redusere antallet symfoniorkestre er for å finansiere de andre bedre, slik at man får bedre vilkår til å produsere relevant kunst av høyere kvalitet.

Han mener Norge hittil har hatt en slapp kulturpolitisk debatt, og håper at en del av ideene og argumentene vil finne veien til de borgelige partienes kulturprogrammer.

- Vi har vært veldig bevisste på å bygge politikken på prinsipper og ideer man kjenner på borgerlig side. Målet vårt er ikke å få kuttet pengene til kultur, men å få en bedre kulturpolitikk. Med disse forslagene mener vi høyresiden vil ha en langt bedre politikk for kulturen enn venstresiden. Det må jo være et godt utgangspunkt for å ta inn mange av forslagene våre, sier han.

Del artikkelen på:
                  |     Mer
Kristian Meisingset er avtroppende kulturredaktør i Minerva og en av forfatterne bak boken Kultur for kulturens skyld.

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

1 lokal kommentar til denne artikkelen

 

 
 
FLYTT PENGENE TIL OSS
Skrevet 13.12.2012 15:24 av F. Ullmann

Cevita og høyresiden generelt har en grunnleggende tro på at samtlige offentlige ansatte er en gjeng snyltere og egentlig bare er opptatt av én ting, nemlig å beholde jobbene sine. Implesitt: dette er en skikkelig fet jobb der man får godt betalt uten å behøve å gjøre noe. Enhver som har vært der ute der Cevita aldri er, vet at grådighetskultur ikke akkurat der den dominerende drivkraften for arbeid med barn / helse / kultur osv. Men det er jo noe som heter at på seg selv kjenner man andre. Det virker som om det er vanskelig å forstå for Cevita & al at folk kan ha andre motiver. De bruker den samme argumentasjonen overfor barnehager og helsetilbud, og når det blir så gjenkjennelig og hakk i plata så ser man at dette ikke handler om "kulturpolitikk", men rett og slett pengeidologi. At noe er offentlig finansiert gir per definisjon et dårlig tilbud, er credoet. Det de vil er jo bare å flytte skattepenger over på private hender. Det er konsekvensen og fellesnevneren uansett hva de snakker om, det er lett å observere. At de her tar utgangspunkt i at vi har så "mange" (men har vi??? dette tas liksom for gitt; pass for retorikken!) symfoniorkestre handler altså kun om angsten de ansatte har for å miste jobbene sine. Frekt så det holder :D. Kan det ha andre årsaker? Kan det være en villet og gjennomtenkt kulturpolitikk? Litt mye forlangt, åpenbart. En diskusjon om denne kulturpolitikken er velkommen, men "kulturpolitikk" er bare et påskudd her. Cevita aner avslører at de ikke hva de snakker om ved å ta symfoniorkestrene som eksempel (men populistisk, det er det). Hadde de kunnet fri seg fra sin dogmatiske tenkning om andre menneskers suspekte motiver, hadde det å få innspill i kulturdebatten fra en såkalt høyreside vært interessant det. Det eneste av slikt innhold her er vel en idé om at man kan få mer for mindre (også copy-paste). Javisst, gjerne! Med dette tror jeg ikke den såkalte venstresiden er så veldig i mot heller.

Svar på kommentar

Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om politikk & debatt

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten