Mari Boine i London

Mari Boine spiller på London Jazz Festival med Northern Lights

Tidspunkt:
15.11.2002

Sted:
South Bank Centre Queen Elizabeth Hall, London, England, UK

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no