Kristiansand Kammerorkester spiller i Shenzen

Kristiansand Kammerorkester spiller i Shenzen

Tidspunkt:
07.11.2002

Sted:
Shenzen, China

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no