Kvedar i Reykjavik

Kvedar spiller på Nordic House i Reykjavik

Kvedar består av Agnes Buen Garnås N), Gísli HelgasonIS), Halvor HåkanesN), Aiva Insulander(S), Geirr Lystrup(N), Marianne Maans(F), Cathrine Smith(N) og Eli Storbekken(N) http://www.folknorth.org/detail.asp?lang=en&Nr=1252 http://www.nordice.is Tidspunkt:
12.04.2003 kl 20:00

Sted:
Nordic House, Reykjavik, Island

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no