Sondre Lerche i Houston

Sondre Lerche spiller på Fat Cats (aka Mary Janes) i Houston

Tidspunkt:
19.05.2003

Sted:
Fat Cats (aka Mary Janes), Houston, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no