Sondre Lerche i Columbus

Sondre Lerche spiller på Little Brother's i Columbus

Tidspunkt:
27.05.2003

Sted:
Little Brother's, Columbus, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no