Sondre Lerche i Toronto

Sondre Lerche spiller på The Legendary Horseshoe Tavern i Toronto

Tidspunkt:
29.05.2003

Sted:
The Legendary Horseshoe Tavern, Toronto, Canada

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no