Ole Bøhn i Newburgh, New York

Ole Bøhn fremfører verker av Edvard Grieg på Grace Methodist Church i Newburgh, New York

Tidspunkt:
28.06.2003

Sted:
Grace Methodist Church, Newburgh, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no