Medlemmer av Norges Kirkesangforbund opptrer på Orknøyene

Medlemmer av Norges Kirkesangforbund opptrer i Magnus Cathedral på Orknøyene

Tidspunkt:
22.06.2003

Sted:
Magnus Cathedral, Orknøyene, Orkeney Isles, UK

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no