Komponistmøte Nordkalotten, Færøyene

"Komponistmøte Nordkalotten" er et prosjekt i Nordkalottrådets kulturprogram 2000 - 2004. Samarbeidslandene er Norge, Sverige, Finland og Færøyene. Musikk i Nordland (MiN) i Narvik har hovedansvaret. Prosjektet er rettet mot komponister som bor og virker i nordlige deler av samarbeidslandene. De nordnorske komponistene er Bodvar D. Moe, Bjørn Andor Drage, Sigmund Lillebjerka og Knut Lamvik.

Tidspunkt:
16.06.2003 - 22.06.2003

Sted:
Færøyene, Færøyene

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no