Datarock i Bienne

Datarock spiller på Coupole i Bienne

Tidspunkt:
18.10.2003

Sted:
Coupole, Bienne, Sveits

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no