Ai Phoenix i Dresden

Ai Phoenix spiller på Scheune i Dresden

Tidspunkt:
28.02.2004

Sted:
Scheune, Dresden, Tyskland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no