Truls Mørk spiller i Dijon

Tidspunkt:
14.02.2004

Sted:
Dijon, Frankrike

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no