Truls Mørk spiller i Divonne

Truls Mørk medvirker i et kvartett-program under Divonne Festival

Tidspunkt:
23.05.2004

Sted:
Divonne, Sveits

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no