Sissel i Albany

Sissel opptrer på Troy Savings Bank,Music Hall i Albany

Tidspunkt:
20.04.2004

Sted:
Troy Savings Bank,Music Hall, Albany, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no