Sissel i Washington DC

Sissel opptrer på Rachel M. Schlesnger, Concert Hall i Washington DC

Tidspunkt:
21.04.2004

Sted:
Rachel M. Schlesnger, Concert Hall, Washington DC, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no