Sissel i Philadelphia

Sissel opptrer på Constitution Center i Philadelphia

Tidspunkt:
22.04.2004

Sted:
Constitution Center, Philadelphia, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no