Sissel i New York

Sissel opptrer på Town Hall i New York

Tidspunkt:
23.04.2004

Sted:
Town Hall, New York, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no