Sissel i Chicago

Sissel opptrer på Park West Theatre i Chicago

Tidspunkt:
25.04.2004

Sted:
Park West Theatre, Chicago, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no