Sissel i Kansas City

Sissel opptrer på Yardley Hall/Carlsen Center i Kansas City

Tidspunkt:
27.04.2004

Sted:
Yardley Hall/Carlsen Center, Kansas City, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no