Sissel i Fort Lauderdale

Sissel opptrer på Amaturo Theatre/Broward Center i Fort Lauderdale

Tidspunkt:
04.05.2004

Sted:
Amaturo Theatre/Broward Center, Fort Lauderdale, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no