Majorstuen i Istanbul

Majorstuen spiller på Strictly Mundial i Istanbul

Tidspunkt:
24.04.2004

Sted:
Strictly Mundial, Istanbul, Tyrkia

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no