Surferosa i Coventry

Surferosa spiller på Colloseum i Coventry

Tidspunkt:
03.04.2004

Sted:
Colloseum, Coventry, England, UK

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no