Et eget århundre: Johan Halvorsen: Kroningskantate i Stavanger

I konsertserien Et eget århundre fremfører Stavanger Symfoniorkester, dirigert av Andrew Parrott, Johan Halvorsens Kroningskantate fra 1906. Solister er Anne-Lise Sollied og Håvard Stensvold. Mer informasjon om konsertserien: http://www.mic.no/orkester2005/

Tidspunkt:
21.04.2005 kl 19:30

Sted:
Stavanger konserthus, Stavanger, Rogaland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no