Et eget århundre: Ludvig Irgens-Jensen: Heimferd i Trondheim

I serien Et eget århundre fremfører Trondheim Symfoniorkester med kor og solister dirigert av Eivind Aadland fremfører Ludvig Irgens-Jensens dramatiske symfoni Heimferd. Konserten finner sted under Olavsfestdagene i Trondheim. Mer kom konsertserien: http://www.mic.no/orkester2005/

Tidspunkt:
07.08.2004 kl 19:30

Sted:
Nidarosdomen, Trondheim, Sør-Trøndelag

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no