Susperia i Gøteborg

Susperia spiller på Musikens Hus i Gøteborg

Tidspunkt:
11.10.2004

Sted:
Musikens Hus, Gothenburg, Sverige

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no