Eivind Aarset i Paris

Eivind Aarset spiller på Factory i Paris

Tidspunkt:
15.10.2004

Sted:
Factory, Paris, Frankrike

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no