Annie i Malmö

Annie spiller på KB i Malmö

Tidspunkt:
12.05.2005

Sted:
KB, Malmö, Sverige

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no