Oslo Barokksolister på Barokkfest Muenster, Barbar Schlicks festival. Tyskland

Tidspunkt:
14.09.2005

Sted:
Barbar Schlicks festival, Muenster, Tyskland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no