Turboneger i Baltimore

Turboneger spiller på Sonar Lounge i Baltimore

Tidspunkt:
07.10.2005

Sted:
Sonar Lounge, Baltimore, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no