Turboneger i Los Angeles

Turboneger spiller på Avalon Hollywood i Los Angeles

Tidspunkt:
14.10.2005

Sted:
Avalon Hollywood, Los Angeles, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no