In The country i New York

In The country spiller på Sjømannskirken i New York

Tidspunkt:
07.02.2006

Sted:
The Norwegian Seamen's Church, New York, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no