Frigg i Washington, DC

Frigg spiller på Kennedy Center i Washington, DC

Tidspunkt:
09.08.2006

Sted:
Kennedy Center, Washington, DC, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no