Frigg i Mission

Frigg spiller på Mission Folk Music Festival

Tidspunkt:
22.07.2006

Sted:
Mission, Canada

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no