Jan Garbarek Group i Bielefeld

Jan Garbarek Group spiller på Oetkerhalle i Bielefeld

Tidspunkt:
21.04.2007

Sted:
Oetkerhalle, Bielefeld, Tyskland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no