Frigg i Thunder Bay

Frigg spiller på Finnish Labour Temple i Thunder Bay

Tidspunkt:
15.04.2007

Sted:
Finnish Labour Temple, Thunder Bay, Canada

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no