Frigg i Geneva, USA

Frigg spiller på Smith Opera House i Geneva

Tidspunkt:
20.04.2007

Sted:
Smith Opera House, Geneva, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no