Frigg i Chicago

Frigg spiller på Preston Bradley Hall/ Chicago Cultural Center i Chicago

Tidspunkt:
24.04.2007

Sted:
Preston Bradley Hall/ Chicago Cultural Center, Chicago, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no