Frigg i Lafayette

Frigg spiller på Festival International de Louisiane i Lafayette

Tidspunkt:
28.04.2007

Sted:
Festival International de Louisiane, Lafayette, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no