Frigg i Harbor

Frigg spiller på College Of The Atlantic Bar i Harbor

Tidspunkt:
07.05.2007

Sted:
College Of The Atlantic Bar, Harbor, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no